ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΜΣ 2021-2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στο Π.Μ.Σ. «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο. Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση».

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία της οριστικής επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο. Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 έχει ολοκληρωθεί.

Δείτε τον κατάλογο επιτυχόντων,(βάσει του αριθ. Πρωτ. της αίτησης) εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι που εμπίπτουν στα κριτήρια του Ν.4485/2017 περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω του eprotocol.uoa.gr, έως στις 10/10/2021. 

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα σας αποστέλλονται συνεχώς οδηγίες για κάθε θέμα που αφορά στη φοίτησή σας. Παρακαλούμε ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα το προσωπικό σας email καθώς και τις Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.!

 

Μπεναρδής Θεόφιλος

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο. Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση»
Τηλ. 2107277950
email: thbena@uoa.gr

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΜΣ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Ιστοσελίδα: http://drama-performance-education.theatre.uoa.gr/

 

Στο πλαίσιο της ανάγκης λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό διασποράς του  COVID-19, ιδίως μετά την πρόσφατη έξαρση κρουσμάτων, παρακαλούμε να αποφεύγετε την προσέλευση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών του Τμήματος.

Αιτήματα ή ερωτήματα τα οποία δύνανται να ικανοποιηθούν από απόσταση παρακαλούμε να διατυπώνονται μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και θα απαντώνται χωρίς ανάγκη φυσικής παρουσίας των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Γραμματεία.

Στις περιπτώσεις που υποθέσεις δεν δύνανται να ικανοποιηθούν από απόσταση, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας για το κοινό που προσέρχεται για εξυπηρέτηση αποκλειστικά τις ώρες συναλλαγής με το κοινό 11:00-12:30 με την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση ή αποστολή email, με τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών του Τμήματος.

 

Μπεναρδής Θεόφιλος

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο. Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση»
Τηλ. 2107277950
email: thbena@uoa.gr