ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΜΣ

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. "«Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο. Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση»"  είναι ανοικτή για το κοινό Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-14:00. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά στο email: thbena[at]uoa[dot]gr

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

 

Ιστοσελίδα:
http://drama-performance-education.theatre.uoa.gr/

Facebook ΠΜΣ:
https://www.facebook.com/mphil.theatre.uoa.gr

ΦΕΚ ΠΜΣ
(Τροποποίηση ακαδ. έτος 2021-2022): Δείτε το ΦΕΚ

 

 

 

Μπεναρδής Θεόφιλος

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο. Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση»
Τηλ. 2107277950
email: thbena@uoa.gr